Pe­run­kir­joi­tus

Perunkirjoitus on toimitettava jokaisen Suomessa kuolleen luonnollisen henkilön kuoleman jälkeen. Perunkirjoitusta varten laaditaan perukirja, johon luetteloidaan pesän varat ja velat sekä paljon muutakin tietoa tilanteen mukaan. Perukirja toimitetaan verohallinnolle ja se toimii kuolinpesän veroilmoituksena perintöveroa varten.

Perunkirjoitus on toimitettava kolmen kuukauden kuluessa kuolemasta. Tähän voi hakea jatkoaikaa verohallinnolta. Perunkirjoituksen laiminlyönnistä voi seurata henkilökohtainen velkavastuu pesän osakkaalle, jos pesä on velkainen.

Toimitusvelvollisuus on sillä kuolinpesän osakkaalla, jonka hoidossa vainajan jäämistö on. Jos pesä ei ole kenenkään hallussa, perunkirjoituksen toimitusvelvollisuus on sillä, jolle omaisuudesta huolehtiminen olosuhteisiin katsoen lähinnä kuuluu.

Perunkirjoituksen toimittamisessa on hyvä käyttää asiantuntijan apua. Useimmat Suomen Hautaustoimistojen Liitto ry:n jäsenliikkeet tarjoavat perunkirjoituspalvelua.

Lisätietoa perunkirjoituksesta löytyy esimerkiksi Verohallinnon sivuilta.