Bouppteckning ska förrättas efter alla personer som har bott och dött
i Finland inom tre månader från dödsfallet. Vid behov kan man ansöka om förlängning av tiden. Bouppteckningen är en anmälan över
den avlidnes arvingar, tillgångar och skulder, och lämnas in till skattebyrån.