Begravningsbyrån kan stå till tjänst med råd gällande planeringen av programmet för välsignelsetillställningen eller avskedsstunden och minnesstunden. Innan välsignandet diskuterar de anhöriga med prästen som förrättar välsignelsen, samtidigt bestämmer man vilka psalmer som ska sjungas på tillställningen. Ångående den övriga musiken som spelas under välsignelsetillställningen, diskuterar man med kantorn.

Från begravningsbyrån kan man även beställa blomdekorationen till kistan och de anhörigas blomsterhälsningar samt dekorationerna för kapellet och lokalen för minnesstunden, samt också serveringen under minnesstunden.