Minneslista för anhöriga

Det finns mycket att ordna efter ett dödsfall. Det kan till exempel finnas behov av att kontrollera den tomma bostaden, tömma kylskåpet och sköta om eventuella husdjur. Eendom som hör till den avlidne bör hämtas från sjukhuset.

Kontakter till myndigheter
Den läkare som skriver ut begravningstillståndet skickar uppgifter om dödsfallet till registermyndigheterna för införing i befolkningsdatasystemet. Därigenom går informationen även till pensionsinrättningar och banker.

Post och direktmarknadsföring
Företag inom direktmarknadsföring får information om dödsfall genom befolkningsdatasystemet, men adressuppgifterna för direktmarknadsföring uppdateras sällan, vilket är väl värt att beakta. Det kan komma brev för direktmarknadsföring till den avlidne i månader efter dödsfallet. Om den avlidnes bostad står tom, bör posten vidarebefordras till någon anhörig. Förvaltaren av dödsboet kan, med ämbetsbetyg över den avlidne och med fullmakt av dödsboets delägare, kvitter ut den avlidnes rekommenderade försändelser.

Vad en enskild delägare i dödsboet kan sköta
En enskild delägare i dödsboet kan lämna in den avlidnes räkningar till betalning från dödsboets konto, avbryta direktdebiteringar från den avlidnes konton samt beställa handlingar för bouppteckningen och börja organisera begravningen.

Vad ämbetsbetyget behövs till
Med ämbetsbetyget sköts praktiska saker på banker, försäkringsbolag och liknande. Dödsattesten behövs inte, om det inte handlar om en instans som behöver veta dödsorsaken för den avlidne. En släktutredning behövs som bilaga till bouppteckningen. Primärt kan ärenden skötas med ett ämbetsbetyg, där personens dödsdag och eventuella dödsbodelägare framgår. Ämbetsbetyg fås lätt och behändigt hos Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata.

Annat som är bra att komma ihåg

Organisationer, klubbar och föreningar

Uppsägning av medlemskap är inte den enda orsaken till att man behöver kontakta de organisationer där den avlidne har varit medlem. En sammanslutning där den avlidne har varit aktivt verksam kan vilja skicka en företrädare till begravningen eller sända en blomsterhyllning eller sorgeadress till de anhöriga. Det är också möjligt att olika medlemsinsatser och andelsavgifter återbetalas till dödsboet.

Här några exempel på de vanligaste organisationerna:
fackförening
hobbyklubb
kör, musikkår
lantbrukssällskap, jaktförening
husvagnsförening
Marthaförening
idrottsförening, annan förening
andelslag
partiavdelning, veteranorganisationer
Rotary/Lions/frimurarorden

Försäkringar

Utöver olika liv-, egendoms- och sparförsäkringar finns det många olika separata försäkringar för t.ex. mobiltelefoner, datorer, tv-apparater och liknande. Vissa försäkringar är inte längre nödvändiga eller aktuella, medan det kan vara bra att överföra andra till en ny försäkringstagare.

Det är också viktigt att sköta om ansökningar om eventuella försäkringsersättningar.
livförsäkring
grupplivförsäkring
olycksfallsförsäkring
sjukkostnadsförsäkring
pensionsförsäkring
sparförsäkring
hemförsäkring
reseförsäkring

Beställningar och avtal

För att dödsboet och de anhöriga ska undgå onödiga avgifter, är det viktigt att säga upp olika abonnemang och avtal. Det kan också vara ändamålsenligt att överföra avtalet eller abonnemanget i någon anhörigs namn.
hyresavtal
el/gas
garage/bilplats
vatten/avlopp
telefon, internet
satellit- och kabel-tv.
betalningstjänst på banken
tidnings- och tidskriftsprenumerationer
måltidsservice