Muistilista omaisille

On koko joukko asioita, joista jonkun on huolehdittava kuolemantapauksen jälkeen. Esimerkiksi voi olla tarpeen pitää silmällä tyhjillään olevaa asuntoa, tyhjentää jääkaappi ja huolehtia lemmikkieläimistä. Jos vainajan omaisuutta on jäänyt sairaalaan, se on noudettava.

Viranomaisyhteydet

Lääkäri, joka antaa hautausluvan, lähettää tiedon kuolemasta rekisteriviranomaisille kirjattavaksi väestötietojärjestelmään. Tätä kautta tieto kulkee myös eläkelaitoksiin ja pankkeihin.

Posti ja suoramarkkinointi

Suoramarkkinointiyritykset saavat tiedot kuolemantapauksista väestötietojärjestelmästä, mutta kannattaa ottaa huomioon, että suoramarkkinointiosoitteistoja päivitetään harvakseltaan. Suoramarkkinointikirjeitä voi tulla vainajan nimellä vielä kuukausia kuoleman jälkeen.

Jos vainajan asunto on tyhjillään, kannattaa järjestää postin edelleenlähetys jollekin lähiomaiselle. Kirjatut lähetykset voi kuolinpesän hoitaja kuitata vainajan virkatodistuksen ja kuolinpesän osakkaiden antaman valtuutuksen nojalla.

Mitä yksikin kuolinpesän osakas voi hoitaa?

Yksikin kuolinpesän osakas voi jättää kuolinpesän tililtä vainajan laskuja maksuun, saada tilitietoja vainajan pankkitileistä, katkaista suoraveloitukset vainajan pankkitileiltä sekä tilata asiakirjoja perunkirjoitusta varten, luetteloittaa vainajan tallelokeron ja ryhtyä hautausjärjestelyihin.

Mihin tarvitaan virkatodistusta?

Virkatodistuksella hoidetaan käytännön asioita pankeissa, vakuutusyhtiössä yms. Kuolintodistusta ei tarvita, ellei kyseessä ole taho joka tarvitsee tietoonsa vainajan kuolinsyyn (yleensä vakuutusyhtiö). Katkeamaton virkatodistusketju eli sukuselvitys tarvitaan perukirjan liitteeksi. Virkatodistusketju tarvitaan 15-vuodesta alkaen ja lapsettomalla henkilöllä myös vanhemmista ja sisaruksista. Ensisijaisesti asioita voi hoitaa virkatodistuksella, jossa näkyy henkilön kuolinpäivä sekä mahdolliset pesän osakkaat. Kätevästi tällaisen todistuksen saa Digi- ja väestotietovirastosta. Pesän osakasluettelon eli virkatodistusketjun voi halutessaan vahvistuttaa Digi- ja väestötietovirastosta, mutta tämä ei ole pakollista.

Mitä muuta olisi hyvä muistaa

Järjestöt, klubit ja yhdistykset

Jäsenyyden irtisanominen ei ole ainoa syy ottaa yhteyttä niihin järjestöihin, joiden jäsen vainaja on ollut. Yhteisö, jossa vainaja on aktiivisesti toiminut, voi olla halukas lähettämään edustajansa hautajaisiin tai toimittamaan kukkatervehdyksen tai surunvalitteluadressin omaisille. On myös mahdollista, että erilaisia jäsentalletus- tai osuusmaksuja tai vastaavia palautetaan kuolinpesälle.

Alla on esimerkkejä yleisimmistä järjestöistä:

 • ammattiyhdistys
 • harrastekerho
 • kuoro
 • soittokunta
 • seurat
 • Facebook ja verkkosivustot
 • urheiluseura, muu yhdistys
 • osuuskunta
 • puolueosasto
 • veteraanijärjestöt
 • Rotary/Lions-klubi/vapaamuurarit

 

Vakuutukset

Erilaisten henki-, omaisuus- ja säästövakuutusten lisäksi on olemassa monenlaisia erillisiä vakuutuksia esim. matkapuhelinta, tietokoneita, televisioita yms. varten. Jotkut vakuutukset eivät enää ole tarpeellisia tai ajankohtaisia, toiset on ehkä syytä siirtää uuden vakuutuksenottajan nimiin.

On myös tärkeää huolehtia mahdollisten vakuutuskorvausten hakemisesta.

 • henkivakuutus
 • ryhmähenkivakuutus
 • tapaturmavakuutus
 • sairauskuluvakuutus
 • eläkevakuutus
 • säästövakuutus
 • kotivakuutus
 • matkavakuutus
Tilaukset ja sopimukset

Jotta kuolinpesä ja omaiset välttyisivät tarpeettomilta maksuilta, on tärkeää irtisanoa erilaiset tilaukset ja sopimukset. Voi myös olla tarkoituksenmukaista siirtää sopimus tai tilaus jonkun omaisen nimiin.

 • vuokrasopimus
 • autotalli/autopaikka
 • vesi/jätevesi
 • puhelimet, internet
 • satelliitti- ja kaapeli-TV
 • pankin maksupalvelu
 • sanoma- ja aikakauslehtitilaukset
 • ateriapalvelu