Lii­ton toi­min­ta

Suomen Hautaustoimistojen Liitto ry:n (SHL ry) tarkoituksena on vaalia suomalaista hautauskulttuuria, kehittää liiton jäsenten ammattitaitoa ja -etiikkaa sekä valvoa ja edistää jäsentensä yleisiä ja yhteisiä etuja. Liitto pitää yhteyttä jäsenyrityksiinsä, edustaa hautausalaa ja tekee yhteistyötä viranomaisten ja alan kotimaisten ja ulkomaisten yhteistyökumppaneiden kanssa.

SHL ry tiedottaa hautausalaa koskevista asioista, seuraa hautausalaa koskevaa lainvalmistelutyötä ja keskustelua sekä ottaa tarvittaessa kantaa niihin. Liitto kehittää jäsentensä toimintaa muun muassa kouluttamalla jäsenyrittäjiä ja yritysten henkilökuntaa ja tiedottamalla ajankohtaisista asioista sekä julkaisemalla Tiimalasi-lehteä.

Lisäksi SHL ry osallistuu hautausalan kansainvälisten järjestöjen toimintaan. Liitto on hautausalan eurooppalaisen järjestön EFFS:n (European Federation of Funeral Services) jäsen.

Liiton yhtenä tavoitteena on myös pyrkiä lisäämään omaisten tietoutta heidän oikeuksistaan ja mahdollisuuksistaan hautausjärjestelyissä. Tavoitteena on mahdollistaa omaisten mahdollisimman laadukas palvelu.

Suomen Hautaustoimistojen Liitto ry:n jäsenet ovat hautaustoimistoyrityksiä, jotka ovat sitoutuneet noudattamaan hyviä kauppatapoja sekä hautausalan eurooppalaisia eettisiä ohjeita. Jäsenliikkeet noudattavat myös hautausalan yleistä eurooppalaista standardia (Suomen Standardisoimisliitto SFS, Standardi SFS-EN 15017:2019).

Liiton jäsenliikkeet toimivat halutessanne apuna kaikissa hautausjärjestelyihin liittyvissä asioissa.