Hau­ta­jais­vie­raa­na

Hautajaisiin ei sinänsä ole yleispäteviä käytösohjeita. Jokainen tilaisuus on suunniteltu omaisten sekä vainajan toiveita ja perinteitä kunnioittaen. Tilaisuudet myöskin muuttuvat joskus tapahtuman aikana. Ei tarvitse liian paljon miettiä, osaako käyttäytyä oikein. Tilaisuus on usein kaikille yhtä uusi ja kysymyksiä herättävä. Omaisille tärkeää on tilaisuuden sisältö sekä se, että saattajat ovat tulleet paikalle ja ottavat osaa.

Osanotot, surunvalittelujen ilmaisut sekä tervehtiminen olisi hyvä jättää muistotilaisuuteen. Näin annetaan omaisille mahdollisuus rauhoittua siunaustilaisuuteen. Myöskin puheet pidetään muistotilaisuudessa.

Istumajärjestys

Kappelissa ja kirkossa vainajan sukulaiset istuvat oikealla puolella. Muut ystävät, tuttavat, työtoverit ja puolison omaiset istuvat vasemmalla puolella. Lähiomaisille varataan tila etupenkkeihin. Ei tarvitse huolestua jos on istunut väärällä puolella. Joskus on parempi, että penkit täyttyvät edestäpäin tasaisesti.

Kukkalaitteet

Kukkalaitteet voidaan laskea joko kappelissa, kirkossa tai haudalla. Omaiset ovat sopineet käytännöstä etukäteen siunauksen toimittajan kanssa. Mikäli tilaisuuteen on tehty painettu käsiohjelma, käytännöstä useimmiten ilmoitetaan siinä. Lähimmät omaiset laskevat ensin kukkansa, sen jälkeen sukulaiset ja tämän jälkeen työtoverit sekä ystävät ja muut tahot. Jos saattajat eivät ole varmoja omasta vuorostaan, on joustavuus tässä hyväksi ettei tule turhaa odottelua.

Kukkien lasku

Laskijat pitävät arkun vieressä muutaman sekunnin hiljaisen hetken. Tämän jälkeen luetaan tai lausutaan saattosanat/teksti. Kukka tai kukkalaite lasketaan arkun viereen sille varatulle telineelle tai lattialle. Laskijat tervehtivät nyökäten äänettömästi omaisia ja poistuvat paikalleen.

Vasemmalla puolella istuvat laskevat kukat vasemmalle puolelle arkkua ja oikealla istuvat oikealle. Tässä myös on hyvä huomioida tasapuolisuus, että kukkia tulisi tasaisesti arkun kummallekin puolelle. Arkun päälle ei lasketa kukkia.

Jos kukat on arkkuhautauksessa laskettu sisällä, ei haudalla enää lueta tekstejä vaan kukat ainoastaan asetetaan hautakummulle.

Kirkosta tai kappelista poistuminen

Loppusoitto kuunnellaan paikallaan istuen. Kantajat siirtyvät loppusoiton päättyessä arkulle, usein suntio tai pappi pytää kantajia saapumaan arku äärelle. Kantajat lähtevät kantamaan arkkua ulos ja lähiomaiset liittyvät ensimmäisenä saattoon. Tämän jälkeen saattoon liittyvät vainajan sukulaiset oikealta ja sen jälkeen käytävän vasemmalla puolella istuneet.