Suomen Hautaustoimistojen Liitto ry on käynnistänyt vuonna 2021 jäsenyritystensä auktorisointiohjelman, jolla pyritään takaamaan omaisille mahdollisimman laadukas asiakaspalvelu ja jäsenyritysten sitoutuminen ammattitaitonsa jatkuvaan kehittämiseen.

Auktorisoidussa hautaustoimistossa tulee olla hautausalan toiminnasta vastaava henkilö, joka on suorittanut Suomen Hautaustoimistojen Liitto ry:n laatiman ammattipätevyyttä osoittavan kokeen. Koe noudattaa pitkälti vuonna 2019 päivitettyä hautausalan eurooppalaista standardia SFS-EN 15017:2019, jonka uudistustyössä Suomen Hautaustoimistojen Liitto ry oli aktiivisesti mukana.

Liitto tekee myös koulutusyhteistyötä MIF:n kanssa. Koulutuksen kautta auktorisointijärjestelmään liittyminen on mahdollista myös niille hautaustoimistoille, joiden vastuuhenkilöllä ei vielä ole riittävää koulutusta tai kokemusta hautausalasta.

Auktorisointiprosessiin kuuluu vastuuhenkilön suorittama koe, yrityksen laatukäsikirjan laatiminen sekä auditointi. Liiton auktorisointiryhmä tekee auktorisointia hakevassa hautaustoimistossa yrityskäynnin. Näihin tietoihin perustuen auktorisointiryhmä antaa Suomen Hautaustoimistojen Liitto ry:n liittohallitukselle lausuntonsa yrityksen auktorisoinnin hyväksymisestä.

Auktorisointi on voimassa määräajan, jonka kuluessa ainakin yrityksen vastuuhenkilön tulee osallistua säännöllisesti koulutuksiin.