Oh­jei­ta omai­sil­le

Teitä on kohdannut suru. Kuolemantapauksen satuttua on surunkin keskellä ryhdyttävä käytännön toimiinhautaamisen järjestämiseksi, lain mukaan viipymättä. Käytännön järjestelyissä Teidän on helpointa kääntyä valitsemanne hautaustoimiston puoleen.

Suosittelemme ottamaan hautaustoimistoon yhteyden asiointiajan varaamiseksi. Näin voitte sopia hautausjärjestelyistä teille varattuna ja parhaiten sopivana ajankohtana, sekä vältytte mahdolliselta odotukselta. Asiointiajan varaamisen voi tehdä myös virka-ajan ulkopuolella, useimpien jäsenliikkeidemme puhelinpäivystys ja neuvontapalvelu palvelee aina. Hautaustoimistossa on mahdollista hoitaa kaikki hautausjärjestelyihin liittyvät asiat, joten se on hyvä paikka aloittaa asioiden hoitaminen.

Voitte vapaasti valita haluamanne hautaustoimiston, riippumatta siitä, mikä taho on kuljettanut vainajan esimerkiksi hoitolaitoksesta terveyskeskukseen tai muussa yhteydessä. Hautaustoimiston ei myöskään tarvitse sijaita vainajan kotipaikkakunnalla.