Lii­ton his­to­ria

Lyhyt historiikki

Suomen Hautaustoimistojen Liitto ry perustettiin vuonna 1942 nimellä Suomen Hautaustoimistojen omistajien yhdistys r.y. Liiton ensimmäiset toimintavuodet sodan loppuaikoina ja pula-aikana olivat vaikeita ja toiminta keskittyi materiaalien hankintaan. Kaiken tavaran ostamiseen tarvittiin ostolupia, joiden jakelusta koko maan hautaustoimistoille perustettu yhdistys huolehti. Kun tavarapula vähitellen hellitti ja ostorajoitukset vähin erin loppuivat, saattoi liitto suunnata toimintansa alan edunvalvontaan ja jäsenistönsä ammattitaidon ja -etiikan kehittämiseen.

Liitto on jatkuvasti kouluttanut jäsenyrittäjiään. Alkuvuosina koulutus keskittyi arkkujen verhoilun opetukseen. Yhteiskunnan muuttuessa ja kaupungistumisen lisääntyessä, hautaustoimistot muuttuivat vähitellen yhä enemmän palveleviksi toimistoiksi. Myös liiton jäsenilleen tarjoama koulutus muuttui. Syntyi hautaustoimistojen liikkeenharjoittajan ammattitutkinto (HTLH), jonka monet liiton jäsenet suorittivat.

Liiton jäsenlehden, Tiimalasin, ensimmäinen numero ilmestyi vuonna 1950. Lehti on yhä edelleen hautaustoimistoyrittäjien yhdysside ja hautauskulttuurin vaalija.

Katsaus menneisiin vuosikymmeniin 1942-2017