De ordinarie medlemmarna i Finlands Begravningsbyråers Förbund, är begravningsbyråer, som har förbundit sig att följa förbundets regler och de europeiska etiska anvisningar. Förbundet har cirka 200 medlemsföretag, vilka tillsammans har ungefär 300 begravningsbyråer.