För att underlätta för anhöriga

Efter en närstående människas död är de anhöriga trots sin sorg tvungna att vidta vissa praktiska åtgärder för begravningen. Det är till stor hjälp för dem, om den avlidne har framfört egna önskemål om begravningen under sin livstid. Om du nu skriver ner dina funderingar om din egen begravning, gör du det lättare för dina anhöriga att fatta beslut i frågor som gäller din begravning och begravningsarrangemangen. Kom ihåg, att du kanske har olika synsätt idag och när saken närmar sig. Gå igenom dina önskemål då och då, och gör korrigeringar efter behov. Om du inte har några speciella önskemål, behöver du inte börja tänka ut sådana. Skriv i så fall bara att du överlåter till de anhöriga att ordna allt så som de vill. Det är en god idé att diskutera önskemålen med någon närstående, särskilt om du tror att era åsikter går isär. Begravningsarrangemangen och begravningen är viktiga delar i anhörigas, vänners och övriga närståendes sorgearbete. Vid begravningen får anhöriga en möjlighet att ta avsked och visa sin kärlek och sorg. För de anhöriga är begravningen en upplevelse som de bär med sig resten av livet; något som de trots sorgen kan minnas som en varm och fin tillställning.