För begravningar finns det inte några allmänna anvisningar om hur man uppför sig på en begravning. Varje begravningstillställning planeras med högaktning för de anhörigas och den avlidnes önskemål och traditioner. Det kan också inträffa att tillfällena ändrar medan de pågår. Man behöver inte fundera så mycket på huruvida man kan uppföra sig rätt. Tillställningen känns lika ovan och främmande för alla och väcker många frågor. Tillställningens innehåll, samt att begravningsföljet finns på plats och deltar i sorgen, är mycket viktigt för de anhöriga.