Perinnönjako

Perinnönjaossa kuolinpesän varat jaetaan perillisten kesken. Ennen perinnönjakoa tehdään ositus, mikäli vainaja oli ollut avioliitossa eikä ositusta avioliiton päättymisen jälkeen (joko ensi kuolleen puolison kuoleman tai avioeron takia) ollut tehty.