När bouppteckningen är färdig kan arvet skiftas. För att skifta dödsboet behöver du inte vänta på arvsbeskattningsbeslutet eller be om lov hos Skatteförvaltningen.

En skifteshandling ska förrättas över arvskiftet. Egendomen i dödsboet överförs till arvingarna enligt arvskifteshandlingen.

Ur skifteshandlingen ska det framgå

  • egendomen som har skiftats
  • värdet på den skiftade egendomen vid tidpunkten för skiftet
  • vad var och en av arvingarna har fått
  • vad som eventuellt inte skiftats
  • om boet skiftats i sin helhet.

Källa: vero.fi

Många medlemsbyråer i Finlands Begravningsbyråers Förbund erbjuder hjälp också vid arvskifte.