Hautaustapa

Suomen lainsäädäntö tuntee vai kaksi hautaustapaa: arkkuhautauksen ja tuhkauksen. Hautaustoimilain mukaan vainajan ruumis on ilman tarpeetonta viivytystä haudattava tai tuhkattava.

Mikäli vainaja kuului johonkin kirkkoon tai uskonnolliseen yhdyskuntaan, tulee hänen vakaumuksensa ottaa huomioon hautaustapaa valittaessa. Esimerkiksi Suomen evankelis-luterilaisen kirkon perinteen mukaan vainaja siunataan arkussa ennen hautausta tai tuhkausta – tämä on luonnollista, koska tuhkattu vainaja on – lain tuntemalla hautaustavalla –  määritelmällisesti jo haudattu, eikä haudattua vainajaa hautausmaallakaan siunata peitetyn haudan ääressä.

Kirkollinen hautaan siunaaminen toimitetaan samalla tavalla riippumatta siitä, haudataanko vainaja arkussa maahan vai tuhkataanko hänet. Lisätietoja tietyn paikkakunnan käytännöistä saatte kyseisen paikkakunnan hautaustoimistosta.

Mikäli vainaja ei kuulunut kirkkoon tai mihinkään uskonnolliseen yhdyskuntaan, hänet voidaan tuhkata myös ennen mahdollista siunaustilaisuutta tai muuta hautaustilaisuutta.