Begravningssätt

Kistbegravning

Jordfästningen är i det närmaste likadan vid både kistbegravning och kremering. Efter jordfästningen bärs kistan vanligen ut ur kyrkan eller kapellet, följs av de anhöriga och sänks ner i graven. Jordfästningsorden kan även uttalas vid graven.

Kremering

Vid kremering lämnas kistan och blomsterhyllningarna vanligen i kapellet efter jordfästningen och förs till krematoriet av församlingen eller begravningsbyrån. Gravsättning av askan sker vanligen på en separat överenskommen tidpunkt. Enligt begravningslagen ska den avlidnes aska inom ett år kremeringen placeras på en plats på ett bestående sätt.