Usein kysyttyä

Tarvitsenko läheiseni hautausluvan ennen asiointia hautaustoimistossa?

Et tarvitse – hautaustoimisto myös huolehtii tarvittaessa siitä, että hautauslupa tulee valmiiksi ajoissa hautajaisiin.

Miksi tarvitsen läheiselleni arkun, vaikka hänet tuhkataan?

Tuhkausprosessi edellyttää arkkua. Suomen lain mukaan vainajaa on muualla kuin sairaalan tiloissa säilytettävä tiiviissä, asianmukaisessa arkussa. Tuhkauksessa vainaja viedään krematoriouuniin laitteistolla, joka kuljettaa arkun automaattisesti. Arkku myös antaa puuosistaan energiaa prosessiin, jossa esilämmitetty uuni muutamassa tunnissa tuhkaa arkun ja sen mukana vainajan tuhkaksi ilman, että tuhkaukseen tarvitaan lisäenergiaa fossiilisesta polttoaineesta. Tämän vuoksi myös arkun materiaalilla on merkitystä.

Voiko tuhkan jakaa useampaan vainajalle merkitykselliseen paikkaan? Voiko osan tuhkasta ottaa talteen vaikkapa muistotimantin tekemistä varten?

Suomen lain mukaan ei voi. Tuhka on vuoden kuluessa tuhkauksesta sijoitettava pysyvästi yhteen paikkaan. Pysyvä sijoittaminen tarkoittaa tuhkan hautaamista tai sirottelua niin, ettei sitä voida enää siirtää.

Voiko tuhkaa säilyttää kotona?

Kuten yllä todettiin, tulee tuhka sijoittaa pysyvästi yhteen paikkaan vuoden kuluttua tuhkauksesta. Tuhkauksen jälkeen tuhkan säilyttäminen tilapäisesti kotona ennen pysyvää sijoittamista on lain mukaan mahdollista, mutta eri krematorioilla on eri käytäntöjä liittyen siihen, luovutetaanko tuhkaa omaisten haltuun lainkaan ennen pysyvää sijoittamista hautausmaalle tai muuhun krematoriolle ilmoitettuun paikkaan.

Miten hautajaiset maksetaan?

Yleensä hautajaiskulut maksetaan vainajan eli kuolinpesän tililtä. Hautajaiskulujen maksamiseen on oikeus jokaisella kuolinpesän osakkaalla ja lisäksi hautauskulut voidaan tarvittaessa maksaa myös muun tahon toimeksiannosta, sillä hautauskulut kuuluvat pesänselvityskuluihin joilla kuolinpesän velkoja maksettaessa on ensisija. Hautauslasku toimitetaan pankkiin vainajan tilinumerolla ja allekirjoituksella varustettuna ja pankki hoitaa maksun. Tarvittaessa tilaaja voi maksaa hautauskulut itse ja periä saatavansa kuolinpesästä perunkirjoituksen jälkeen.

Kuka voi tilata hautajaiset?

Hautaustoimilain mukaan oikeus hautausjärjestelyihin on eloonjääneellä puolisolla ja lähimmillä perillisillä sekä näiden jälkeen muulla läheisellä. Mikäli vainaja on eläessään ilmaissut haluavansa jonkun tietyn henkilön huolehtivan hautausjärjestelyistä, on tällä etuoikeus järjestää hautajaiset.