hautausavustus

10.9.2022

Hautausavustus

Jotkut työnantajat maksavat hautausavustusta entisille työntekijöilleen ja Valtiokonttori sotainvalideille. Sosiaalitoimi voi maksaa täydentävää toimeentulotukea […]