Begravningar kan spegla en persons liv, personlighet, övertygelse, värderingar och seder på många sätt. Vid val av kista går det att påverka kistan med val av material eller till och med med en målning på kistan som föreställer något som beskriver den avlidnes liv. Det finns också en möjlighet att ta fram samma saker i urnan. 

Anhöriga kan vilja lämna ett avskedsbesked hos den avlidne, och i de flesta fall kan detta ordnas innan begravningen. Den avlidne kan lägga sina egna kläder i kistan. I praktiken kan kläderna vara hans favoritkläder, som han har burit eller önskat sig, kanske till och med uttryckt att han vill att dessa ska läggas i hans kista. Du kan också lägga sådana minnen i kistan, som är lämpliga för till exempel kremering. Även vid kistbegravningar skulle det vara bra att notera att minnessakerna bör vara så välgrundade som möjligt. Till exempel är teckningar, mjukisdjur och fotografier sådana. 

Den avlidnes sista resa kan också utformas personligt. Det är möjligt att utföra transporten av den avlidne som han eller hans anhöriga önskar. De flesta avlidna hämtas från sjukhuset, härifrån kan resan planeras så att den går genom till exempel bostaden, sommarstugan eller annan viktig plats. Man stannar där en stund och tillbringar en tyst stund innan man fortsätter till kyrkan eller kapellet. 

Ett foto eller porträtt av den avlidne kan visas vid begravningen bredvid kistan, så den avlidne är ännu mer närvarande vid tillställningen. Blomsterarrangemang kan göras i enlighet med den avlidnes färgschema och preferenser. Blomsterarrangemang kan modifieras mycket. Enheten kan göras till ett hjärta, ett ankare eller ett kors - kanske en orienterares resa till kontrollen eller stranden på din egen stugö eller för att representera en viktig bärskog. 

Programmet för en minnesgudstjänst kan ändras mer fritt än till exempel programmet för en välsignelse. Där kan den avlidnes favoritmusik spelas eller PowerPoint-presentationer göras och bilder kan ses. Den avlidnes favoritmat kan förberedas för tillfället. 

Numera går det att få ett fotografi eller olika bilder graverade på gravstenen och det går även att använda färger i alla produkter. Bronsprodukter inkluderar ett brett urval av dekorationer som kan fästas på gravstenen och på så sätt ge monumentet personlighet. 

Dessa många saker kan lyftas fram i en välplanerad begravning, där helheten är genomtänkt från kistan till det färdiga minnesmärket. I planeringen beaktas, på så många sätt som möjligt, vad som varit den avlidnes livsresa. Vilka saker har varit viktiga för honom och givetvis också vilka önskemål och synpunkter hans anhöriga har.