Corona och begravning

21.9.2022

Nuförtiden finns inga kända särskilda restriktioner för begravningar i Finland. Sammankomster, inklusive begravningar, kommer att äga rum som före pandemin. Instruktionerna för hantering av corona-offer är dock fortfarande giltiga. På grund av detta kan påklädning och avsked av den avlidne inte alltid ske på det sätt som är brukligt på exempelvis orten. Om den avlidne har lagts i en förseglad påse av sjukvårdspersonal efter dödsfallet får begravningsbyråns personal inte öppna påsen. Detta skyddar både personal och anhöriga. Vid kistbegravning kan begravningsbyrån även meddela kyrkogårdens ägare.